———

 
Translations of this page:
Съдържание

NickSoft Библиотека

nsObject

nsObject е клас който се използва за основа. Той позволява деклариране на скрити гетъри/сетъри като използва overloading функционалността на PHP 5.

Documentation

nsDatabase

This is MySQL database driver. Currently NickSoft Class Library supports only mysql.

Documentation

nsPageUrl

This is a wrapper for url.

Documentation

 
bg/nscl/home.txt · Последна промяна: 09.17.2008 16:34 от npelov
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki